wat is GRS gerecycled polyester?

Gemaakt door Lotte van Dijk, Gewijzigd op Sun, 19 Mar 2023 om 08:59 AM op Lotte van Dijk

GRS gerecycled polyester

De Global Recycled Standard (GRS) is een vrijwillige productnorm voor het natrekken en verifiëren van de inhoud van gerecyclede materialen in een eindproduct. De norm is van toepassing op de volledige toeleveringsketen en behandelt traceerbaarheid, milieuprincipes, sociale vereisten, chemische inhoud en etikettering.


Screenshot_2022-07-15_at_10.40.32.png


Organisaties die zich bezighouden met recycling, productie en handel in GRS-producten, moeten een GRS-certificaat aanvragen. Elk type organisatie heeft verschillende papierwerk vereisten (zoals aangegeven in de bovenstaande Engelstalig grafiek).


  • Het formulier voor de verklaring van het hergebruikte materiaal garandeert dat de materialen die in de lijst zijn opgenomen en aan een andere organisatie in de toeleveringsketen worden verkocht, hergebruikte materialen zijn die anders in de afvalstroom terecht zouden zijn gekomen.
  • Het Transactiecertificaat vermeldt de betrokken partijen, het land van verzending, de identificatie van de installatie en de specifieke materialen en het gewicht van de materialen die bij een eigendomsoverdracht zijn betrokken. Productie- en handelsorganisaties moeten ook de pre- en post-consumer gerecycleerde inhoud van de materialen aangeven.

Het GRS vereist ook dat gecertificeerde organisaties zich houden aan de Content Claim Standard (CCS), een richtlijn voor de bewakingsketen. Deze chain of custody-vereiste maakt de overdracht van papierwerk tot een belangrijk aspect van de norm om de werkelijke gerecycleerde inhoud van een eindproduct te verifiëren.

De GRS omvat ook sociale, milieu- en chemische criteria om na te gaan of bij de productie van gecertificeerde producten verantwoorde praktijken worden toegepast. De sociale criteria van de norm vereisen een organisatiebeleid dat:


VERBODENGedwongen arbeid, lijfeigenschap, contractarbeid, gevangenisarbeid of kinderarbeid
Discriminatie, pesterijen en mishandeling van werknemers
BESCHERMENVrijheid van vereniging en voorziet in de erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen
Gezondheid en veiligheid van werknemers
VOORZIENLonen, voordelen en arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de wettelijke minimumnormen of deze overtreffen
Werktijden die in overeenstemming zijn met nationale wetten, benchmark normen voor de industrie of relevante internationale normen

 

Voor milieucriteria, organisaties:


MOET HEBBENEen milieu-beheersysteem (EMS) dat voldoet aan de criteria van de norm
MOET HEBBENEen chemisch beheersysteem (CMS) dat voldoet aan de in de norm omschreven criteria
MOET MONITOREN

Energie- en waterverbruik

Afvalwater/effluent

Emissies naar de lucht

Beheer van afvalstoffen

 

De norm heeft alleen betrekking op het gebruik en het beheer van chemische stoffen bij de verwerking van GRS-producten.


BEPERKStoffen die door REACH als gevaarlijk voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu zijn ingedeeld onder de zeer zorgwekkende stoffen [Substances of Very High Concern (SVAC)]
BEPERKStoffen (en mengsels die zijn ingedeeld onder bepaalde gevarencodes of risicofasen, vermeld in tabel A van de norm) met bewezen gezondheids- of milieuproblemen
BEPERKStoffen die niet voldoen aan de lijst van door de fabrikant goedgekeurde beperkte stoffen [Manufacturer’s Restricted Substance List (MRSL)] van ZDHC (roadmaptozero.com)

 

GRS biedt risicobeheer voor alle aspecten van de toeleveringsketen, maar is vooral belangrijk voor merken en fabrikanten die tegenover hun klanten beweringen doen over gerecycleerde inhoud. Met GRS certificering kun je je klanten duidelijk maken dat je de waarheid over materialen nastreeft en een circulaire economie steunt die afval vermindert door het te gebruiken om nieuwe producten te maken.


Wil je nog meer weten? Textile Exchange

 

Bij Dropshirt geloven we in transparantie en opvoeden - leren is een levenslange reis, dus deel alsjeblieft je kennis over duurzaamheid, recycling en help ons het milieu te redden.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren