Wat is GRS gerecycled polyester?

Maaike de Boer
Maaike de Boer
  • Bijgewerkt

GRS gerecycled polyester

De Global Recycled Standard (GRS) is een vrijwillige productnorm voor het natrekken en verifiëren van de inhoud van gerecyclede materialen in een eindproduct. De norm is van toepassing op de volledige toeleveringsketen en behandelt traceerbaarheid, milieuprincipes, sociale vereisten, chemische inhoud en etikettering.

Screenshot_2022-07-15_at_10.40.32.png

Organisaties die zich bezighouden met recycling, productie en handel in GRS-producten, moeten een GRS-certificaat aanvragen. Elk type organisatie heeft verschillende papierwerk vereisten (zoals aangegeven in de bovenstaande Engelstalig grafiek).

  • Het formulier voor de verklaring van het hergebruikte materiaal garandeert dat de materialen die in de lijst zijn opgenomen en aan een andere organisatie in de toeleveringsketen worden verkocht, hergebruikte materialen zijn die anders in de afvalstroom terecht zouden zijn gekomen.
  • Het Transactiecertificaat vermeldt de betrokken partijen, het land van verzending, de identificatie van de installatie en de specifieke materialen en het gewicht van de materialen die bij een eigendomsoverdracht zijn betrokken. Productie- en handelsorganisaties moeten ook de pre- en post-consumer gerecycleerde inhoud van de materialen aangeven.

Het GRS vereist ook dat gecertificeerde organisaties zich houden aan de Content Claim Standard (CCS), een richtlijn voor de bewakingsketen. Deze chain of custody-vereiste maakt de overdracht van papierwerk tot een belangrijk aspect van de norm om de werkelijke gerecycleerde inhoud van een eindproduct te verifiëren.
De GRS omvat ook sociale, milieu- en chemische criteria om na te gaan of bij de productie van gecertificeerde producten verantwoorde praktijken worden toegepast. De sociale criteria van de norm vereisen een organisatiebeleid dat:

VERBODEN Gedwongen arbeid, lijfeigenschap, contractarbeid, gevangenisarbeid of kinderarbeid
Discriminatie, pesterijen en mishandeling van werknemers
BESCHERMEN Vrijheid van vereniging en voorziet in de erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen
Gezondheid en veiligheid van werknemers
VOORZIEN Lonen, voordelen en arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de wettelijke minimumnormen of deze overtreffen
Werktijden die in overeenstemming zijn met nationale wetten, benchmark normen voor de industrie of relevante internationale normen

 

Voor milieucriteria, organisaties:

MOET HEBBEN Een milieu-beheersysteem (EMS) dat voldoet aan de criteria van de norm
MOET HEBBEN Een chemisch beheersysteem (CMS) dat voldoet aan de in de norm omschreven criteria
MOET MONITOREN

Energie- en waterverbruik

Afvalwater/effluent

Emissies naar de lucht

Beheer van afvalstoffen

 

De norm heeft alleen betrekking op het gebruik en het beheer van chemische stoffen bij de verwerking van GRS-producten.

BEPERK Stoffen die door REACH als gevaarlijk voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu zijn ingedeeld onder de zeer zorgwekkende stoffen [Substances of Very High Concern (SVAC)]
BEPERK Stoffen (en mengsels die zijn ingedeeld onder bepaalde gevarencodes of risicofasen, vermeld in tabel A van de norm) met bewezen gezondheids- of milieuproblemen
BEPERK Stoffen die niet voldoen aan de lijst van door de fabrikant goedgekeurde beperkte stoffen [Manufacturer’s Restricted Substance List (MRSL)] van ZDHC (roadmaptozero.com)

 

GRS biedt risicobeheer voor alle aspecten van de toeleveringsketen, maar is vooral belangrijk voor merken en fabrikanten die tegenover hun klanten beweringen doen over gerecycleerde inhoud. Met GRS certificering kun je je klanten duidelijk maken dat je de waarheid over materialen nastreeft en een circulaire economie steunt die afval vermindert door het te gebruiken om nieuwe producten te maken.

Wil je nog meer weten? Textile Exchange

 

Bij Dropshirt geloven we in transparantie en opvoeden - leren is een levenslange reis, dus deel alsjeblieft je kennis over duurzaamheid, recycling en help ons het milieu te redden.

Vond je dit artikel nuttig? Deel het gerust:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.