Aanvaardbare inhoud richtlijnen

Maaike de Boer
Maaike de Boer
  • Bijgewerkt

Dropshirt biedt een platform dat iedereen met ontwerpen en de drive om een online bedrijf te starten, waar dan ook, kan gebruiken om gepersonaliseerde, hoogwaardige bedrukte of geborduurde, duurzame kleding te leveren aan hun klanten.

Wij respecteren onze klanten en hun klanten, en willen dat alle ingezonden inhoud respectvol is voor anderen en voor de wet. U mag geen inhoud indienen die onwettig, beledigend, verontrustend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

  • Onwettige of het bevorderen van onwettige activiteiten.
  • Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, waaronder verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
  • Inbreuk maken op eigendomsrechten van enige partij, waaronder octrooi-, handelsmerk-, handelsgeheim-, auteurs-, publiciteits- of andere rechten.
  • Zich voordoen als een persoon of entiteit en haar werknemers of vertegenwoordigers.
  • Het schenden van de privacy van derden.
  • Valse informatie en functies.

Dropshirt behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of inhoud al dan niet gepast is en voldoet aan onze Servicevoorwaarden, deze inhoud te weigeren of te verwijderen. Inhoud die hatelijk, illegaal of in strijd met de intellectuele eigendomsrechten is, kan op elk moment worden beoordeeld en verwijderd.

Merk op dat je door het gebruik van Dropshirt-diensten akkoord gaat met onze richtlijnen en Servicevoorwaarden. Door printbestanden te uploaden naar je bibliotheek of een bestelling, begrijp je dat je als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud in die printbestanden en de rechten bezit om de inhoud af te drukken, te gebruiken, te verkopen en te distribueren.

Vond je dit artikel nuttig? Deel het gerust:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.